Project Description

Opis projekta:

Za Svilanit smo oblikovali zloženko z navodili za rokovanje tekstilnih izdelkov pri pranju. Skupaj smo sodeloval tudi pri mnogih drugih prmocijskih projektih.

Kategorija:

Tiskovine

Stranka:

Svilanit Svila d.o.o., Kamnik